Wat wilt u geregeld hebben? Welke risico’s wil u uitsluiten? Hoe wilt u geïnformeerd worden? Welke garanties wilt u? Bedenk dat dit slechts enkele vragen zijn om tot de juiste keuze van onderhoud & beheer te komen. Het budget is hierbij ook essentieel. Het kan namelijk zijn dat u een contractsoort wilt wijzigen door eerdere ervaringen. Of dat u niet tevreden bent over het onderhoudsconcept. Als de kosten hoger zijn dan gebudgetteerd, welke keuze moet u dan maken?

IRS+ adviseert zowel in onderhoudsconcepten, onderhoudsmethodieken als onderhoudscontracten. Een inventarisatie van de huidige situatie, een persoonlijk gesprek met u als opdrachtgever en uw eisen en wensen zijn de leidraad voor onze plan van aanpak. Wij adviseren in diverse contractsoorten als onderhoudsconcepten. Wij hebben ruime ervaring met contracten als:

  • Standaard (Gedefinieerde input)
  • All-in (Standaard met afkoop storingen)
  • All-in + (Standaard met afkoop storingen en vervangingen)
  • Prestatie (Gedefinieerde output)

IRS+ ondersteunt u graag in het maken van de juiste keuze. Het is belangrijk om te weten welke bedrijfsprocessen zeer afhankelijk zijn van de installaties in het object. Samen met de gedefinieerde output bepaalt de contractsoort in welke mate u nog een onderhoudsconcept dient te hanteren.

IRS+ regelt heldere en duidelijke afspraken