Een nieuw project of meerdere projecten komen vaak op het moment dat uw organisatie er niet de capaciteit voor heeft. Het vereist extra bezetting, expertise en flexibiliteit.

IRS+ is succesvol in projectmanagement. Voor onze opdrachtgevers hebben wij diverse projecten begeleid. Vooraf wordt een project doorgenomen en besproken waar een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid ligt en wat het resultaat van het project moet zijn, zowel kwalitatief als kwantitatief. Verwachtingen moeten goed gemanaged worden. Vooraf ontvangt de opdrachtgever een prijsopgave, zodat vooraf duidelijk is wat de vergoeding is om het project te managen.

 Indien de opdrachtgever wenst dat een bepaalde methodiek wordt gehanteerd, zoals bijvoorbeeld Prince 2, dan zorgen wij ervoor dat de juiste projectmanager wordt geselecteerd. Indien het een groot project is en het efficiënter begeleid kan worden door het mede inzetten van een toezichthouder, dan zal IRS+ dit in haar aanbeveling meenemen.

 Gedurende het project wordt de opdrachtgever proactief geïnformeerd over de tussentijdse resultaten en eventuele afwijkingen. Ook voor de oplevering, afname, van het project dragen wij zorg.

IRS+ wil u graag ondersteunen bij de uitvoering van projecten. Verantwoordelijkheid nemen wij in de ons toebedeelde rol van het project. Daadkracht, resultaat en gezamenlijk succes zijn enkele van onze sleutelwoorden.

IRS+ u merkt dat het werkt!