Bij technische installaties in gebouwen draait het er om dat alle installaties blijven functioneren en onvoorspelbaar uitval voorkomen wordt. Tevens dienen de jaarlijkse exploitatiekosten inzichtelijk te zijn. Meerjarenbegrotingen dienen duidelijk aan te geven wat de noodzakelijke investeringen zijn om de installaties functioneel te houden onder de huidige omstandigheden.

In het bijzonder objecten met zeer bedrijfskritische processen – waarvan de continu├»teit afhankelijk is van de aanwezige installaties – dienen er aanvullende maatregelen te worden genomen.

Risicoanalyses en continuïteitsplannen dienen gedegen opgesteld te worden. Focus op de redundantie is belangrijk. Om de betrouwbaarheid en de beschikbare capaciteit te onderzoeken, zijn goede faalanalyses nodig. De onderhoudspartner moet de technische installaties bijzonder goed kennen.

Wij weten als geen ander welke behoeftes er zijn en welk soort onderhoudsconcept bij welk object en proces behoort. RCM2, NEN2767, prestatiecontracten, aanbestedingen, enzovoort zijn ons niet onbekend. Wij garanderen u de beste overeenkomst en diensten voor uw object(en).

Klik op de link als u meer wilt weten over het specifieke onderwerp:

  • onderhoudsconcepten
  • contractsoorten
  • continu├»teit
  • behoefteanalyses
  • rapportages
  • aanbestedingen
  • statusbepalingen
  • energiescans
  • energiemanagement & beheer

IRS+ objectief, betrouwbaar en daadkrachtig!