U wilt uw organisatie of een deel daarvan veranderen. Uw huidige managers zijn nog niet voldoende getraind of opgeleid om die verandering in te zetten en te beheren. Belangrijk is dat iedere beoogde verandering in het voortraject weloverwogen wordt opgepakt. IRS+ kan u hierbij zowel perfect ondersteunen bij de voorbereiding als de uitvoering. IRS+ coacht, begeleidt en neemt verantwoordelijkheid. Als het veranderproject nog niet compleet gedefinieerd is, gaan wij met u “out of the box” naar uw organisatie kijken. Kritisch, creatief, gezond, sceptisch vanuit verschillende invalshoeken. Daarna definiëren wij samen het veranderproject. IRS+ werkt vervolgens het stappenplan uit.

IRS+ weet dat het een tijdelijk project is. Aan het einde van het project is het dus noodzakelijk de organisatie de “verandering” heeft geaccepteerd en beheerst. Een nieuw onderdeel van de eigen organisatie. Er wordt met uw mensen naar een 100% acceptatie gewerkt hun succes.

Uw organisatie wordt door IRS+ bijgestaan en geanalyseerd. Wij geven u het beste advies hoe de verandering goed aan te pakken. De realisatie doen wij samen met uw medewerkers, zij gaan er straks echt mee aan de slag. Zij dienen de nieuwe processen te beheersen en te beheren met een uiteindelijk veel beter resultaat.

IRS+ is een resultaatgerichte organisatie. Het product moet doeltreffend en kwalitatief zijn. Als de oplossing voor uw bedrijf in een theoretisch model past dan is dit een bijkomstigheid. Bij IRS+ gaat het dus om het resultaat!

Verantwoord veranderen? IRS+